Taju

Taju nõrkuse mõju õppimisele Individuaalne jõukohastamine on vajalik kõikides õppeainetes järgmistest tunnustest lähtuvalt.Lugemine ja kirjutamine: lähedase kirjapildiga tähtede segistamine; lähedase kõla või […]