Motoorika

Üld- ja peenmotoorika nõrkuse mõju õppimiseleMotoorika nõrkuse mõju avaldub kõikides õppeainetes, nii lugemis- kui kirjutamisoskuses, kirjatehnikas, matemaatilistes oskustes, kehalises kasvatuses, töö- ja […]