Matemaatiliste oskuste areng

Matemaatiliste oskuste eakohasest arengust mahajäämuse korral vajavad individuaalset jõukohastamist arvutamise, mõõtmise ja arvuridade järjestusega seotud valdkonnad:  matemaatikas, keemias, füüsikas;  kunsti- […]