Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Teenused

Õpiabi individuaalteenus

♦ I-II kooliastmele
♦ Õppeained:
∇ matemaatika
∇ eesti keel
∇ loodusõpetus
∇ vene keel

♦ Tunni kestvus:
60 min

Tundide korraldus:
∇ kontakttunnid
∇ veebitunnid

Hind 31.-
(Saue valla elanikule 25.-)

Õpiabi grupiteenus

♦ Väikesed rühmad (2-3 õpilast)
♦ I-II kooliastmele Õppeained:
∇ Matemaatika
∇ Eesti keel
∇ Loodusõpetus
∇ Vene keel

Tunni kestvus:
60 min

Tundide korraldus:
∇ kontakttunnid
∇ veebitunnid

Hind 26.-
(Saue valla elanikule 21.-)

Eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele

♦ I-II kooliaste
♦ individuaalõpe

Tunni kestvus:
60 min

Tundide korraldus:
∇ kontaktõpe
∇ veebiõpe

Hind 31.-
(Saue valla elanikule 25.-)

Koolivalmiduse toetamise rühm 6 - 7 aastastele

Koolivalmiduse toetamise aastaringse tegevuse hommikupoolsed rühmad. Soovituslik kodustele lastele sotsiaalse suhtluse arendamise eesmärgil ja lapse ettevalmistamiseks õppetegevusteks koolis. Samuti sobib neile, kes lasteaias suures rühmas individuaalse abivajaduseni ei jõua. Kohtumine 1-2 korda nädalas. Rühma suurus 2-4 last.
Õppetegevused lõimitud mänguliste tegevustega, kasutame eripedagoogilisi võtteid.
Tegevuse kestvus lähtuvalt lapsest
korraga 45 - 60 min.

Kohatasu ühes kuus 95.-

Virtuaalne sünnipäeva pakett

Tee oma lapse sünnipäev eriliseks! Kasuta virtuaalse sünnipäeva paketti.

Sünnipäeva sisustamine harival eesmärgil läbi mängu õppides.

Arendab tähelepanu fokuseerimist, ühelt tegevuselt teisele ümberlülitamist ja kindlasti laiendab sõnavara.
Sisaldab:
♦ zoom, skype kasutamist
♦ online lõbusad mängud (viktoriin, mälumäng vm);
∇ Mängude kestvus 45 min.

Hind 85.-

Väikeste meisterdajate klubi

Kasutame erinevaid lapsesõbralikke ja looduslikke vahendeid ning tehnikaid: meisterdame, lõikame, voolime, rebime, liimime, joonistame.
Lisaväärtus:
Väikesed rühmad (kuni 4 last rühmas)

♦ Laps õpib kasutama erinevaid töövahendeid.
♦ Laps õpib tundma erinevaid materjale.
♦ Lapsel areneb leidlikkus, kujutlusvõime, ja ilumeel.
♦ Laps õpib rõõmu tundma käelisest tegevusest.

Meisterdamine toetab koordinatsiooni ja loovuse arengut.

Lisainfo:
vanuserühm 6-12 eluaastat
õppekeel: eesti keel
õppetasu: 15 eur/1 kord, 60 eur/kuu

Info ja registreerimine:
info@hartug.ee, 52 75421 või
registreerimisvormi kaudu vajutades allolevale nupule.