Hariduse Tugiteenused Laagris

*kooliks ettevalmistus *eesti keel teise kodukeelega õpilastele *õpiabi *inglise keele eratunnid

Hariduse Tugiteenused Laagris

*kooliks ettevalmistus *eesti keel teise kodukeelega õpilastele *õpiabi *inglise keele eratunnid

Kaia Eigo

Olen võtnud südameasjaks aidata kohalikku kogukonda. Pideva siserände tulemusena muutuv elanikkond vajab koolivälist õpiabi teenust. Perede multikultuursus on tänapäeval väga teemakohane ja seetõttu on ka suur vajadus multikultuursetes peredes kasvavatele lastele pakkuda koolivälist tuge haridusteel. Olen spetsialiseerunud just eesti keelest erineva kodukeelega lastele ja noortele. 

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi, oman Õpetaja tase 6, kutset. Olen töötanud eelkooliealiste laste ning HEV noortega. Lemmiktegevuseks on õppematerjaide koostamine. Olen tegelenud ka heategevusliku projektiga “Minu esimene ristsõna”, millega tegime elu sisukamaks TÜ Kliinikumi Lasteosakonnas aega veetvatel lastel. 

Olen Hariduse Tugiteenused OÜ asutaja ja õpetaja. 

Pidevalt täienev täiendkoolituste nimekiri on leitav siit.

Koos õppimiseni!

Terje Kippar

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi, erialal eripedagoog – nõustaja. Mul on kõrghariduse teine aste. Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7.aste.

Olen töötanud haridusvaldkonnas üle kümne aasta. Mulle meeldib looduslähedus, matkamine ja tantsimine. Mul on kodus kasvamas 3 toredat marakratti, kes täidavad suure osa ajast. Näen ka suuri puudujääke meie haridussüsteemis, seetõttu annan väikese panuse  eratundidena.

Õpime läbi mängu!