Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Soovitud teenusele registreerimine.

Registreerimisvorm
Annan nõusoleku, et Hariduse Tugiteenused OÜ töötleb minu/oma alaealise lapse isikuandmeid (sh delikaatseid isikuandmeid). Kogutavad andmed on teenuse osutamiseks vajalikud kontaktandmed ning haridusasutusega seotud andmed.