Mõtlemine

Mõtlemisoskuste nõrkuse mõju õppimiseleMõtlemisoskuste nõrkus avaldub kõikides õppeainetes, mille kaudu on vaja pidevalt ja süsteemselt kujundada järgmisi oskusi.1. Probleemi analüüs ja sünteesAnalüüs […]