Valmistume kooliks!

Kõik lapsed, kes on 2022. a sügisel alustamas uut kooliaastat, on oodatud liituma Kooliks valmis! grupiga! Oodatud on õpilased, kes alustavad sügisel õpinguid […]

Motoorika

Üld- ja peenmotoorika nõrkuse mõju õppimiseleMotoorika nõrkuse mõju avaldub kõikides õppeainetes, nii lugemis- kui kirjutamisoskuses, kirjatehnikas, matemaatilistes oskustes, kehalises kasvatuses, töö- ja […]