Lihtsas keeles

vaimupuu.ee
Lihtsa keele standard
Puuetega inimeste õigustest lihtsas keeles
Keelesaade “Lihtne keel erivajadusega inimestele”.